I suggest you ...

Vrch BELEHRAD( BELOHRAD) ak je pôvodne miesto po bývalom hrade ,treba naň dať značku hradiskau

vrch Belehrad, Belohrad by bolo vhodné označiť značkou hradu, hradiska alebo podobnému označeniu, nakoľko vo mne irituje bývalý hrad.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Ján Vicen shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Ján Vicen commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Doposiaľ nemáme dokumenty o existencii neakého hradu ale neviem prečo sa ten vrch nazýva Belehrad a neskoršie i Belohrad, ktorý text , názov vrchu je správny? Ak niekto vie omnoho viac nech mi dá o tom vedieť, rád by sme tam vykonali prieskumný archeologický výskum, sondu.

Feedback and Knowledge Base