I suggest you ...

skontaktovat sa s autormi nasledujucich map

http://www.martinus.sk/?uItem=76054 -- spojenie vasej stranky a tychto map = cista extaza ;-) /oni v tych svojich mapach tiez nacrtli sucasny stav, ale kombinacia google maps + priehladnost je neprekonatelna/

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Miro Kropáček shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Ján MRVA commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    pls tá vojenská mapa 1793 je posunutá cca 500m doľava je to viditeľné nielen podľa polohy Ba hradu, ale aj toku Malého Dunaja cezˇStrkovec a Tomášikovú - dá sa to opraviť a transformovať správne pls?

Feedback and Knowledge Base