I suggest you ...

väčšie okno + HOFM 1950

Dobrý deň,
Váš mapový portál je geniálny! Avšak má to chybičku, že okno, v ktorom sa zobrazujú mapy, je veľmi malé, navyše ho prekrýva Google-reklama, preto sa, bohužiaľ, mapy relatívne zle prezerajú. Navrhujem Vám preorganizovať vzhľad stránky na spôsob napr. Google maps, Freemap.sk, Azet.sk, Zoznam.sk a pod.
Plus Vám chcem navrhnúť spoluprácu s Technickou univerzitou vo Zvolene, ktorá na svojej webovej stránke zverejnila historickú ortofoto mapu Slovenska z 50. rokov minulého storočia (mapy.tuzvo.sk/hofm).
Navyše, veľmi si cením Vašu spoluprácu s geoportal.sazp.sk.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Martin Libiak shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base