Ján Vicen

My feedback

 1. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Ján Vicen commented  · 

  Doposiaľ nemáme dokumenty o existencii neakého hradu ale neviem prečo sa ten vrch nazýva Belehrad a neskoršie i Belohrad, ktorý text , názov vrchu je správny? Ak niekto vie omnoho viac nech mi dá o tom vedieť, rád by sme tam vykonali prieskumný archeologický výskum, sondu.

  Ján Vicen shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base