Skip to content

Ján MRVA

My feedback

1 result found

 1. 7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  General  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Ján MRVA commented  · 

  pls tá vojenská mapa 1793 je posunutá cca 500m doľava je to viditeľné nielen podľa polohy Ba hradu, ale aj toku Malého Dunaja cezˇStrkovec a Tomášikovú - dá sa to opraviť a transformovať správne pls?

Feedback and Knowledge Base