Ján MRVA

My feedback

 1. 7 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Ján MRVA commented  · 

  pls tá vojenská mapa 1793 je posunutá cca 500m doľava je to viditeľné nielen podľa polohy Ba hradu, ale aj toku Malého Dunaja cezˇStrkovec a Tomášikovú - dá sa to opraviť a transformovať správne pls?

Feedback and Knowledge Base